Rejsebetingelser

Rejsebetingelser

Billetudsteder

Özmeramrejser ApS - medlem af The International Air Transport Association , og Rejsegarantifonden (nr. 1543)

Den 1. juni 2008 bortfaldt muligheden for at udstede papirbilletter. Det betyder, at alle billetter efter den-ne dato bliver udstedt som elektroniske billetter (e-billetter).

Enkelte luftfartsselskaber har dog stadig problemer på eksempelvis billetter til spædbørn eller billetter, hvor flere luftfartsselskaber skal kombineres. I disse tilfælde eller pga. andre tekniske årsager, hvor det ikke kan lade sig gøre at udstede e-billetter, forbeholder rejsebureauet sig retten til at afvise købet og annullere pladserne. Kunden vil i disse tilfælde få besked om dette fra rejsebureauet den første arbejds-dag, efter at bestillingen er foretaget. Beløbet vil ikke blive hævet på kundens kreditkort.

BESTILLING

Flytider

Der kan forekomme mellemlandinger, der ikke er vist i tidstabellen på et direkte fly. Visse flyselskaber kalder det stadig et direkte fly, selv om der forekommer en mellemlanding undervejs, på trods af at fly-nummeret er det samme hele vejen. Nonstop-flyafgange derimod er flyafgange, der slet ikke har en mellemlanding.

De anførte tider i billetten og i rejseplanen er angivet i lokal tid

Flyplaner og rejseplaner er ofte udarbejdet lang tid i forvejen og der kan ske ændringer - oftest pr. 1. april og 1. oktober, hvor selskaberne ændrer deres afgangs- og landingstider samt ved overgang til sommertid. Kontroller derfor altid straks de udleverede eller fremsendte billetter. Afviger disse fra deres oprindelige bestilling/ bekræftelse og har De ikke tidligere modtaget meddelelse om sådanne ændringer i flyplanen, bør De omgående kontakte bureauet, således at eventuelle fejl kan opdages straks og inden afrejsedatoen.

Priser

Rejsens pris omfatter - hvor intet andet er anført - flytransport til og fra rejsemålet, lufthavnsafgifter samt evt. bidrag til Rejsegarantifonden.

Udgifter til pas, visum, vaccinationer, forsikringer og lignende er - med mindre andet er anført - ikke omfattet af prisen og ansvaret for disse påhviler den rejsende selv.

I visse lande opkræves der ved ind- og/eller udrejse lokale afgifter. Disse afgifter skal betales på stedet og kan ikke inkluderes i flybilletten.

Alle priser på websitet angives inkl. lufthavnsafgifter, skat m.m.

PERSONOPLYSNINGER

Navne på flybilletter

De er selv ansvarlig for, at bureauet får det/de korrekte navn/e på Dem selv og Deres eventuelle med-rejsende. Navnene skal være i overensstemmelse med det/de relevante pas, dog er der et max på hvor langt navnet kan være i henhold til flyselskabets udstedelsesregler. Det er derfor vigtigt at efternavn og fornavn skrives som anført i passet, og eventuelle mellemnavne forkortes ned til første bogstav i navnet. Kunstnernavne, kaldenavne etc. må ikke anvendes i flybilletter, idet det kan føre til afvisning ved check-in til flyet. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for de følger, ukorrekte oplysninger, som bureauet ikke har haft mulighed for at have kendskab til, kan medføre. Check altid straks billetterne, så snart De har modtaget disse.

Leveringsoplysninger

Det er Deres ansvar at oplyse korrekt navn og e-mail-adresse for levering af rejsedokumenter. Foreta-ger man bestilling fra et firma, er det vigtigt at firmanavn angives. Rejsebureauet holder sig uden ansvar for rejsedokumenter, der ikke når frem p.g.a. forkert navn/e-mail-adresse.

BETALING

Betalingsform

Betaling foregår udelukkende via online betaling, hvorfor betaling via bankoverførsel, check eller giro IKKE er mulig.

LEVERING

Flybilletter / Rejsedokumenter

Når rejsen er betalt fremsendes flybilletter / rejsedokumenter pr. e-mail inden for 2 hverdage. Det er kundens forpligtelse at kontakte os for assistance såfremt billetter/ evt. øvrige rejsedokumenter (forsik-ringspolice, billeje/hotel voucher) ikke er fremkommet på mail indenfor 3 hverdage efter reservationen. I modsat fald kan rejsebureauet ikke påtage sig ansvar for eventuelle følgeudgifter heraf.

Ordrebekræftelse / Faktura

Når en flybillet er bestilt og betalt fremsendes ordrebekræftelse/kvittering inkl. rejseplan pr. e-mail. Or-drebekræftelsen er at betragte som en reservation. Reservationen bekræftes endeligt senest 2 hverda-ge efter bestillingen er foretaget.

Bekræftelsen er ikke gyldig flybillet/rejsedokument.

ÆNDRINGER

Ændring af rejse

De billigste flybilletter på økonomiklasse er forbundet med meget strenge restriktioner. Oftest er det ikke muligt at ændre noget som helst, når flybilletten er reserveret/ købt. Dette gælder alle former for æn-dringer: Navneændring, dato- og ruteændring m.m. I enkelte tilfælde kan det dog lade sig gøre at ændre mod at betale et gebyr til flyselskabet i henhold til disses regler. Et sådant gebyr vil altid blive tillagt gebyr fra rejsebureauet, da disse ændringer er både tids- og ressourcekrævende. Navneændring er kun tilladt på SAS, Cimber og Norwegian, vi skal dog altid have godkendelse fra disse før vi kan ændre et navn.

Fortrydelsesret

Ifølge e-handelsloven er der normalt 14-dages fortrydelsesret ved handel via Internettet. Dette gælder dog ikke for indkvartering og transport jfr. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 og § 17, stk. 2. Det anbefales derfor at den rejsende hurtigst muligt tager kontakt til rejsebureauet, såfremt det måtte blive nødvendigt at annullere en booket rejse. Gøres dette senest indenfor den første hverdag efter bestillingen er gen-nemført vil der være en god chance for at bookingen kan ændres eller annulleres helt eller delvist. Be-mærk, at der altid vil være et gebyr forbundet med dette (min. 300,-pr. person). Det er af stor betydning at al henvendelse vedr. ændringer/annulleringer sker hurtigst muligt og senest 1 hverdag efter bestilling er foretaget. I modsat fald er det som oftest helt umuligt for rejsebureauet at hjælpe dig., fordi luftfarts-selskaberne har meget restriktive regler for de meget billige billetter.

Se også under punktet "Afbestilling af rejse".

Afbestilling af rejse

Ønsker man at annullere en rejse, efter at betaling har fundet sted, skal dette meddeles telefonisk. pr. brev, telefax eller pr. e-mail til rejsebureauet, med angivelse af reservationsnummer (reservationsnum-meret står i øverste venstre hjørne på ordrebekræftelsen/kvitteringen). Herefter skal flybilletten returne-res til rejsebureauet. Bemærk at rejsebureauet ikke endeligt kan annullere rejser uden skriftlig bekræf-telse / e-mail vedr. dette. Der er en mængde restriktioner forbundet med såvel lavpris selskabernes som ruteflyselskabernes billetter og oftest er der intet at refundere, når først flybilletten er købt. Dette kan dog variere afhængig af billettype, og flyselskabets regler. Ønsker man oplyst om billetten kan ændres eller refunderes, kan der gøres opmærksom på dette ved at rette telefonisk henvendelse til rejsebureauet inden reservation/køb foretages. Man skal som hovedregel benytte sin udrejse. De fleste flyselskaber annullerer automatisk hjemrejsen, hvis udrejsen ikke benyttes. Man kan godt rejse ud på en billet og undlade at benytte hjemrejsen. Kontakt flyselskabet for yderligere information. De fleste skatter (luft-havnsafgifter) kan dog refunderes. Disse refunderes altid uanset afbestillingsårsag på en ubenyttet flybillet, såfremt rejsebureauet gøres skriftligt opmærksom på afbestillingen. Rejsebureauets rimelige gebyr herfor fratrækkes (min. 500.- pr. billet). Bemærk, at der ved enhver refusion / tilbagebetaling tages højde for betalingsmåde (korttype). Det betyder, at der ved visse udenlandske korttyper kan gå op til 5 uger før penge kan overføres retur. Evt. kreditkort gebyr refunderes aldrig. Visa / Dankort er i den for-bindelse den korttype, der vil sikre hurtigst refusion ligesom der på Dankort og Visa/Dankort ikke er kreditkortgebyr.

Det er altid ved køb af rejse en god ide at tegne en separat afbestillingsforsikring

Ved enhver online reservation er dette endnu mere anbefalelsesværdigt, da luftfartselskabernes regler er meget strenge for de meget billige billetter, de udbyder til salg gennem internetbureauerne. (tilkøb af afbestillingsforsikring: se i Prisoversigt ved booking)

Bemærk at ingen afbestilling eller ændring af rejse er registreret/gennemført før man har modtaget besked (mail, telefon eller brev fra rejsebureauet) som bekræfter dette.

Afbestilling af hotel reservation

Såfremt afbestillingen sker senest 14 dage før ankomst til hotellet, kan rejsebureauet annullere bestillingen mod det rimelige gebyr af kr. 500,- pr. hotel reservation. Ved annullering indenfor 14 dage før ankomst til hotellet, vil der oftest ikke være mulighed for refundering. Rejsebureauet vil dog i hvert tilfælde kontakte hoteludbyderen og undersøge, hvorvidt der er mulighed for refundering. Annullering af hotel reservationer skal altid foregå skriftligt til rejsebureauet.

REJSEN

Pas og visum

Det er den rejsendes ansvar at undersøge om der kræves visum til destinationen. Flyves via et andet land før den endelige destination, er det ligeledes den rejsendes ansvar at undersøge eventuelt krav om transitvisum.

Gældende regler kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside: www.um.dk. Ved oversøiske rejsemål skal pas ofte være gyldigt minimum 6 mdr. efter ankomst til destinationen.

Pasregler til USA efter 25. oktober 2004

Ved rejser til USA efter 25. oktober 2004 skal samtlige rejsende - således også børn/spædbørn - være i besiddelse af eget maskinlæsbart pas. Børn kan således ikke længere være indskrevet i forældrenes pas, medmindre der ansøges om visum. Et dansk maskinlæsbart pas er den type, der er udstedt efter 1997 og har plastlaminering på siden med de personlige data.

Fra januar 2009 er der kommet nye indrejseregler for alle rejsende til USA. Det betyder, at man skal forhåndsregistrere sig senest 72 timer før indrejse i USA på flg. hjemmeside: https://esta.cbp.dhs.gov - Det er kundens ansvar at sørge for denne registrering samt oplyse flyselskabet informationer angående Secure Flight kravene. Rejsebureauet har ikke yderligere ansvar end at gøre opmærksom på kravet.

Pakkerejser

Özmeramrejser er medlem af Rejsegarantifonden - medlem nr. 1543. Dette betyder, at du som kunde er sikret, hvis du køber en pakkerejse på vores hjemmeside. Definitionen på en pakkerejse er et køb af mindst to ydelser hos samme udbyder. Det kan for eksempel være en flyreservation og et hotelophold. Ydelserne behøver ikke være købt på samme tid men skal være købt hos samme udbyder.

Du kan læse yderligere om pakkerejser i en pressemeddelelse fra Dansk Rejsebureau Forening.

Medicin

Euforiserende (narkotiske) stoffer er i stort set alle lande - også i Danmark - undergivet regler om kon-trol. Det betyder, at De ikke frit må indføre eller besidde lægemidler, hvori sådanne stoffer indgår. Når De rejser til et andet land, har De selv ansvaret for at undersøge, hvilke lægemidler med euforiserende stoffer, De frit kan medbringe.

De vil fortsat frit kunne rejse med normale lægemidler til eget brug, f.eks. hovedpinepiller, gigtmedicin mv. uden euforiserende stoffer. Hvis De er i tvivl, kan De altid tale med Deres apotek eller Deres læge, der kan oplyse, om Deres medicin indeholder euforiserende stoffer, men ikke om et bestemt land vil kræve medicinattest. Hvis De tager medicin med euforiserende stoffer og skal ud at rejse, bør De sikre dig bedst muligt ved at få en attest. De skulle jo nødig risikere at få frataget nødvendig medicin.

Attesten fås på apoteket (gratis) og indeholder alle nødvendige oplysninger. De skal have en attest for hvert lægemiddel med euforiserende stoffer, som de skal have med på rejse. Den gælder for rejsens længde - dog i højst 30 dage. De skal huske at medbringe Deres pas for at få en attest. De skal med-bringe den originale attest på rejsen. Yderligere information kan findes på Sundhedsministeriets hjem-meside www.sum.dk.

Forsikringer

Til alle lande udenfor Europa (følgende er omfattet af Europa: Albanien, Algeriet, Andorra, Azorerne, Belgien, Bosnien- Herzegovina, Bulgarien, Cypern, Ægypten, Estland, Finland, Frankrig, Færøerne, Gibraltar, Grækenland, Grønland, Holland, Hviderusland, Irland, Island, Israel, Italien, Jordan, Jugosla-vien (Serbien og Montenegro), Kanariske Øer, Kroatien, Letland, Libanon, Libyen, Liechtenstein, Litau-en, Luxemburg, Madeira, Makedonien, Malta, Marokko, Moldova, Monaco, Norge, Palæstina, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland (indtil Ural), San Marino, Schweiz, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbri-tannien, Sverige, Syrien, Tjekkiet, Tunesien, Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, Ungarn, Vatikanstaten og Øst-rig), hvor De ikke er dækket af det gule sygesikringskort, bør De sikre Dem, at der er tegnet en rejsefor-sikring, der dækker omkostninger ved behandling af sygdom, hjemtransport og tab eller beskadigelse af bagage.

Ved ferierejser i Europa (dvs. EU og EØS-lande) i under en måned, er sygdomsbehandling dækket af den offentlige rejsesygesikring. Imidlertid er hjemtransport ikke længere dækket. Ønskes dækning for hjemtransport, skal der derfor købes en rejseforsikring.

Ved rejser i Europa af længere varighed end en måned, dækker den offentlige rejsesygesikring kun den første måned. Det er derfor afgørende at tegne en rejseforsikring. Skal De arbejde eller studere i Europa, dækker den offentlige rejsesygesikring slet ikke. Dette gælder også, selvom arbejdet eller studiet blot indgår som en del af en ferierejse. Det kan være utrolig dyrt at blive syg i udlandet, hvis man ikke har en rejseforsikring, der dækker sygdoms- og eventuelle hjemtransportomkostninger. En forsikring bør også indeholde en vis dækning for ansvar, idet rejsende ved almindelige uheld i udlandet kan være udsat for endog meget store krav for person- og tingskade. Undersøg derfor altid Deres forsikringsfor-hold nøje før afrejsen.

Konkurssikring

Pr. 1 januar 2010 trådte den reviderede Rejsegarantifondslov i kraft. Den nye lov indebærer, at sælge-ren af en flybillet fra denne dato skal tilbyde ferierejsende, at de kan købe en konkurssikring i tillæg til deres køb af flybilletter.*(kilde: http://www.travelassoc.dk)

Det er nu muligt at tilkøbe sig en konkursforsikring som dækker i tilfælde af at flyselskabet går konkurs. Denne skal købes hvis man kun har købt en flybillet og ønsker at dække denne hos rejsegarantifonden. Forsikringen skal bestilles ved henvendelse til Özmeramrejser på mail eller telefon. Forsikringen koster 40 kr. (heraf er 20 kr. til rejsegarantifonden og 20 kr. går til administrationsomkostninger hos rejsebureau-et.)

Check-in tid

Check-in tiderne i Europa har normalt været 1 time før flyafgang. Ved oversøiske destinationer er check-in tiderne gennemgående noget længere. På grund af øgede sikkerhedscheck i alle lufthavne i verden, kan disse tider nu være væsentligt længere end tidligere. Det er op til de enkelte lufthavne og/ eller flyselskaber at bestemme check-in tid. Rejsebureauet anbefaler altid minimum 2 timer før, ved alle in-ternationale flyvninger. Vær altid i lufthavnen i god tid, så De ikke kommer for sent til flyet. Der er ofte lange køer, både ved check-in pultene og ved efterfølgende sikkerhedskontroller. I Deres rejseplan oplyser bureauet de ved rejseplanens udfærdigelse kendte regler herfor. Disse kan ændres med kort varsel af luftfartsmyndighederne eller lufthavnsadministrationen. Det anbefales derfor altid allerede ved ankomst til en bestemmelseslufthavn eller senest ved genbekræftelse at forhøre sig om afgangstermi-nalen og de aktuelle check-in tider, så der kan tages højde herfor til hjemrejsen.

ANSVAR / REKLAMATIONER

Deres pligter og ansvar

Ved modtagelse af rejsedokumenter skal De sikre Dem, at de nødvendige flybilletter/rejsedokumenter samt rejseplan er indeholdt, og stemmer overens med det bestilte. Hvis ikke, skal De omgående efter modtagelse tage kontakt til rejsebureauet med henblik på at afhjælpe evt. fejl eller mangler i fremsendte. De er forpligtet til at følge de anvisninger for rejsens gennemførelse, som rejsebureauet samt flyselskab m.fl. fastsætter. De skal respektere de ordensbestemmelser, som fastsættes med hensyn til transporten til og fra bestemmelsesstedet samt for ophold på hoteller m.v. Grove eller gentagne overtrædelser heraf kan medføre bortvisning fra rejseselskab og/eller hotel, således at videre ophold og hjemrejse må fore-tages på Deres egen foranledning og for egen regning. De skal kunne tage vare på Dem selv eller rejse med en, som kan hjælpe med personlig assistance, hvis det er påkrævet. De er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med almindelige erstatningsregler for skader, De forvolder på ejendele, som tilhører medrejsende, rejsebureauet, luftfartsselskab m.v. De er ansvarlig for at have gyldigt pas, visum og eventuelle vaccinationer. Rejsebureauet kan ikke stilles til ansvar for omkostninger, som undladelse heraf måtte medføre for Dem. De skal selv afholde alle evt. udgifter, som skyldes mangler i ovennævnte formaliteter, eksempelvis hjemtransport som følge af manglende pas. Møder De ikke rettidigt ved udrej-se/hjemrejse, mister De retten til denne og må selv foretage transport for egen regning. Rejsebureauet er uden ansvar for rejsende, som ikke foretager rettidigt check-in. De er ligeledes ansvarlig for at gen-bekræfte Deres flyreservation senest 72 timer før hjemrejse (kun ved rejser udenfor Europa). Dette skal ske ved henvendelse direkte henvendelse til pågældende luftfartsselskab. Undladelse af at genbekræfte betyder, at de pågældende ruteselskaber har ret til at disponere over de reserverede pladser til anden side. De kan i sådanne tilfælde ikke gøre krav gældende imod hverken rejsebureauet eller luftfartssel-skab.

Rejsebureauets pligter og ansvar

Rejsebureauet er forpligtiget til at levere informationer og rejsedokumenter som gør det muligt at gen-nemføre rejsen i overensstemmelse med rejseaftalen. Dog tages der forbehold for evt. trykfejl samt indlysende tastefejl, f.eks. hvis der er 3 rejsende mens der kun opkræves for 1 rejsende, at der er opgi-vet en pris på et produkt, men det er ved sammentælling ikke kommet med osv. Rejsebureauet kan ændre rejseoplysningerne inden rejseaftalen indgås, såfremt kunden inden aftalens indgåelse tydeligt informeres om ændringerne. Rejsebureauet har ret og pligt til at søge en påberåbt mangel afhjulpet hurtigst muligt, med mindre dette vil påføre os uforholdsmæssige omkostninger eller væsentlig ulempe. Kan afhjælpning ikke kræves, jvf. ovenfor, eller afhjælper rejsebureauet ikke manglen inden rimelig tid, har De krav på forholdsmæssigt afslag i rejsens pris. Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe en mangel, kan De ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe. Rejsebureauet er ikke ansvarlig, såfremt aflysningen eller den manglende opfyldelse skyldes udefra kommende omstændigheder, som rejsebureauet, eller nogen i rejsebureauet er ansvarlig for, ikke med passende omhyggelighed kunne have forudset ved aftalens indgåelse eller have undgået eller afbødet (force majeure). Erstatning for personskade og for skade på bagage er begrænset i overensstemmelse med reglerne i internationale konventioner. Rejsebureauet kan ikke gøres ansvarlig for tab og gener, som skyldes afvigelser i forhold til de oplyste ankomsttider (forsinkelser).

Rejsebureauet optræder alene som agent for det/de involverede hotelreservationssystemer, som kan bookes online. Evt. mangler og klager bedes rettet direkte til hotellet eller det pågældende hotelreserva-tionssystem på stedet. Hvis der ikke reklameres på stedet, fortabes retten til senere at gøre man-gelskrav gældende jvf. Lov om pakkerejser § 26.

Rejsebureauet optræder ligeledes alene som agent for det/de i rejsen/transporten involverede luftfart-selskaber, der alene er ansvarlige for gennemførelse af transportaftalen. Vi gør desuden opmærksom på, at har De købt en transportydelse af "ikke sammenhængende" flybilletter (forskellige selskaber en eller alle strækninger) for at opnå besparelse i forhold til køb af en transportydelse med "sammenhæn-gende flybilletter" (hele rejsen/alle strækninger foregår med samme selskab) medfører dette at rejsebu-reauet ikke kan gøres ansvarlig for eventuelle problemer med videretransporter ved benyttelse af de ikke sammenhængende billetsæt. Definitioner: Ikke sammenhængende billetter henviser til at man ikke flyver med det samme luftfartselskab og dennes samarbejdspartnere på hele rejsen. Problematikken og ansvarsbegrænsningen opstår som oftest hvor man f.eks. bestiller en billet eller flere flybilletter, hvori der både indgår et lavprisselskab (RyanAir, Easy jet osv.) og I samme rejse booker et ruteflyselskab (SAS, KLM, Air France Lufthansa osv.) Der er tale om en betydelig begrænsning i rejsebureauets og flyselskabernes ansvar, når man vælger at købe og benytte de ikke sammenhængende billetter, hvorfor vi anbefaler at kontakte os for at få rådgivning vedr. dette, hvis De er i tvivl. I lyset af denne problemstil-ling, som er stadig mere udbredt i takt med dereguleringen af flyrejsemarkedet har Gouda rejseforsikring inkluderet dækningen for "ikke sammenhængende" billetter i deres Super rejseforsikring, hvorfor vi meget anbefaler at man tegner en sådan, da man så er dækket fuldt ind. Venligst kontakt os, hvis De ønsker rådgivning vedr. dette.

Rejsebureauet optræder alene som agent for de deltagende luftfartselskaber som kan bookes online. Dette betyder, at det er luftfartselskaberne, der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførsel af transportaftalen. De respektive selskabers transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal og Warszawa konventionerne og 889/2002, der be-grænser luftfartselskaberne erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse. Luftfartselskaberne skal ligeledes opfylde "EU-passenger rights". Konventionen og de nævnte punkter i dette afsnit kan findes i deres fulde omfang på vores hjemmeside: www.mg-rejser.dk under punktet links.

Flyselskabets ansvar

For rejser til udlandet gælder Warszawa-konventionens erstatningsregler som udgangspunkt for samtli-ge luftfartsselskaber, som er involveret i rejsen. Denne konvention begrænser erstatningsansvaret for luftfartsselskaber i tilfælde af død, legemsbeskadigelse og forsinkelse, skade eller tab af bagage. Disse begrænsninger kan være mindre end 10.000 SDR (Special Drawing Rights), svarer til ca. 107.000 kr. For danske luftfartsselskaber samt andre luftfartsselskaber med Operations Licens udstedt i EU er der ifølge EU Rådsforordning (EF) No 2027/97 ingen begrænsning i tilfælde af, at en passager bliver dræbt eller lider skade på legeme eller helbred ved en ulykke om bord i eller ved indstigning eller udstigning af et af deres fly. Sådanne selskaber har ikke pligt til at betale mere end et beløb i lokal valuta svarende til SDR 100.000, hvis selskabet kan bevise, at det og dets agenter tog alle nødvendige forholdsregler for at undgå ulykken, eller at det var umuligt for det eller dem at tage sådanne forholdsregler. Dog kan selska-bet fritages helt eller delvis for erstatningsansvar, såfremt passagerens uagtsomhed er skyld i eller medvirkende til ulykken. I tilfælde af en ulykke vil selskabet udbetale et forskudsbeløb til dækning af umiddelbare omkostninger senest 15 dage efter, at den erstatningsberettigede person er blevet identifi-ceret. I tilfælde af død skal et foreløbigt beløb ikke være mindre end et beløb svarende til SDR 15.000. Selskabet forbeholder sig ret til at kræve sådan betaling tilbage i tilfælde af, at modtageren fejlagtigt er blevet erstatningsberettiget, eller at betalingen overstiger selskabets erstatningspligt på grund af uagt-somhed af modtageren eller passageren. I henhold til internationale bestemmelser er det af sikker-hedsmæssige grunde forbudt at transportere farligt gods i den indleverede bagage. Nærmere oplysnin-ger fås ved henvendelse til luftfartsselskabet eller Rejsebureauet. Vi gør opmærksom på, at luftfartssel-skabets og dermed rejsebureauets erstatningsansvar for ødelagt/bortkommen bagage er begrænset til ca. kr. 150,- pr. kg. Derfor opfordrer vi til, at der tegnes separat bagageforsikring. Flyselskaberne er ligeledes, uanset om der er tale om lavprisselskaber eller ruteflyselskaber, underlagt EU´s "Flypassage-res rettigheder". Disse kan findes på vores hjemmeside: www.mg-rejser.dk under punktet links.

Uforudsete hændelser

Rejsebureauet optræder som agent for luftfartsselskaberne og det er alene luftfartsselskabet, der har ansvar for transportens korrekte udførelse. I tilfælde af flystrejke eller anden strejke, der påvirker luftfar-ten, kan rejsebureauet eller luftfartselskabet være behjælpelig med ændring af reservation. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik en strejke er en realitet, og udelukkende ifølge luftfartsselskabets anvisninger. Er en strejke varslet - og altså endnu ikke trådt kraft - er det på Deres egen regning såfremt De ønsker at ændre eller annullere en reservation.

Rejsebureauet kan ikke holdes ansvarlig for udefrakommende hændelser, eller hændelser påført af tredje part. F.eks. forsinkelse p.g.a. vejrforhold og bagage, der ikke når frem. Ved sådanne hændelser skal De henvende Dem til pågældende luftfartsselskab, som er ansvarlig for transporten.

Reklamation

Før afrejsen:

Kan en betydelig del af de aftalte ydelser ikke leveres, eller er pakkerejsen behæftet med mangler, som samlet medfører at formålet med pakkerejsen er væsentligt forfejlet, kan De hæve aftalen.

På rejsen:

Konstateres eventuelle mangler på rejsen skal der reklameres herover til rejsebureauet eller dennes repræsentant (vil fremgå at de tilsendte vouchers) hurtigst muligt efter at manglen er konstateret. Dette skal gøres for at give Özmeramrejser APS eller dennes repræsentant mulighed for at kunne afhjælpe manglen.

De skal så vidt det er muligt sikre Dem, at Deres reklamation bliver noteret af rejsebureauets medarbej-dere og/eller underleverandører på stedet - fx gennem notits i hotelbog, eller i anden skriftlig form.

Tilbyder rejsebureauet at afhjælpe manglen, kan De ikke kræve forholdsmæssigt afslag eller hæve aftalen, såfremt afhjælpningen sker inden rimelig tid og uden omkostninger eller væsentlig ulempe for Dem.

Undlader De at reklamere som beskrevet ovenfor, mister De retten til efterfølgende at rette krav mod bureauet jf. Lov om pakkerejser § 26.

Efter afrejsen:

Krav vedrørende mangler der ikke kunne afhjælpes på stedet, skal være Özmeramrejser APS i hænde indenfor rimelig tid efter rejsens afslutning.

Hvis De er berettiget til at hæve aftalen som følge af en eller flere mangler, er rejsebureauet forpligtet til at tilbagebetale samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen. Dog fradrages en godtgørelse for den værdi, som den allerede leverede del af pakkerejsen må have haft for Dem.

Er transport en del af pakkerejsen, er De desuden berettiget til at blive transporteret tilbage til afrejse-stedet uden udgifter for dem.

Hvis afhjælpning ikke kunne gøres på stedet, og kan der ikke findes en passende løsning efter fornyet reklamation ved rejsens afslutning/hjemkomst, kan der klages til det af Forbrugerstyrelsen godkendte.

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

Røjelskær 11, 3.sal.

Røjelskær 11, 3.sal.

Tlf. 45 46 11 00

(Hvis De har købt fly og hotel)

FORBRUGERKLAGENÆVNET

Amagerfælledvej 56

2300 København S

Tlf. 32 66 90 00

(Hvis De kun har købt fly)